Flooding in Tupelo

Tupelo (Jackson County) during the Flood of 1927.

Flooding in Tupelo

Courtesy of Diane H. Norton